ARCHIBETA bvba is een studiebureau voor de realisatie van al uw bouwprojecten. Wij kunnen u volgende diensten aanbieden:

1. bouwkundige advies
ARCHIBETA zoekt naar mogelijke materiële invullingen van uw ontwerpen. Door haar jarenlange ervaring als architect is ARCHIBETA als geen ander in staat de taal van uw architectuur te begrijpen en daarvoor gepaste en realiseerbare oplossingen voor te stellen.

2. bouwkundige ondersteuning
ARCHIBETA begeleidt niet alleen technisch uw ontwerpen, zij neemt het graag vanaf de bouwaanvraag van u over. ARCHIBETA toetst het ontwerp aan de gangbare wetgevingen en normeringen, maakt de bouwaanvraagdossier op, stelt het prijsaanvraagdossieer samen en begeleidt verder het uitvoeringstraject, zonder afbreuk te doen aan de initiële ontwerpuitgangspunten. ARCHIBETA coördineert de technische studies, de EPB-verslaggeving en de Veiligheidscoördinatie.

3. stabiliteitsstudies
Om de technische haalbaarheid verder mogelijk te maken is ARCHIBETA eveneens in staat om de stabiliteitsstudies van uw projecten te verzorgen. Wij bieden een oplossing voor diverse bouwfysische moeilijkheden zoals o.a. het vermijden van koudebruggen. Naar onze mening moet de structuur de taal van de architectuur volgen en kan ARCHIBETA ook reeds in het ontwerpproces een belangrijke bijdrage leveren.

4. bouwkundige coördinatie
Projecten voorzien van heel wat technische uitrustingen vragen dikwijls om een gepaste coördinatie van de diverse leidingen. ARCHIBETA zorgt voor een gestroomlijnde afstemming van de diverse technieken én is perfect in staat de bouwkundige en dikwijls stabiliteitstechnische implicaties te erkennen en hierop te anticiperen.

5. bijstand bij opleveringen
ARCHIBETA biedt technische bijstand bij opleveringen en andere beoordelings­procedures.

6. expertises
ARCHIBETA stelt bekwame experten ter beschikking die menig bouwprobleem onderzochten en aangepaste oplossingen uitwerkten en hierdoor beschikken over een ruime en waardevolle bouwkundige ervaring . Door de cursus “Fellow in de Gerechtelijke Expertise” (FGE) is zelfs gerechtsdeskundige bijstand mogelijk.