Geboren te Bujumbura (Burundi) op 24 april 1961

Opleiding
1979 Hoger Secundair Onderwijs, Wetenschappelijke A, Sint-Michiels-college Brasschaat
1984 Burgerlijk ingenieur architect, optie bouwtechniek, K.U.Leuven
1985 Burgerlijke ingenieur in het Industriëel Beleid, K.U.Leuven
1987 Aggregaat H.S.O. in de Toegepaste Wetenschappen, K.U.Leuven
2005 Vorming energiedeskundige in het kader van de EPB-wetgeving, Syntra
2008 Fellow in de Gerechtsexpertise, VIK

Loopbaan
1985 architect-stagiair bij Mia De Raymaecker, arch.
1986 – 1988 halftijds assistent aan de K.U.Leuven, departement Bouwkunde
1987 legerdienst: tijdelijk leraar technisch tekenen aan de Cadettenschool te Laken
1986 – 1987 architect-stagiair bij Lucien Denissen, ir.-arch.
1986 – heden zelfstandig architect 1988 medewerker Architekten- en Adviesburo J. Kanters bvba
1989 – 1992 medewerker Building Study & Architecture (BSA nv)
1992 – 1996 bestuurder van de firma BSA nv
1997 – 2003 medewerker van het architectenbureau Storme – Van Ranst en partners
projectleider voor :

  • Xeikon, productiegebouw digitale drukpersen met burelen te Lier
  • Mercedes Jacobs te Sint-Niklaas, Showroom met ateliers, burelen en magazijn
  • Innogenetics, productiegebouw diagnostisch kits met burelen te Zwijnaarde
  • Renovatie Casino KURSAAL te Oostende (tot einde 2002)

1997 winnaar ‘Best Dynamic Presentation’ van de CM Corporate CADCAM wedstrijd (‘Casino Kursaal Oostende’) tijdens de CADCAM beurs te Kortrijk met het programma ArchiCAD 5.0.

2003 senior architect voor Grontmij A’Prom te Zaventem
projectleider voor :

  • Universiteit Gent, Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Uitbreiding met vergroting auditorium, 2.000 m2 burelen, leslokalen en labo’s, ondergrondse parking en studenten restaurant

2003 – 2005 directeur van Grontmij Styfhals te Zaventem, bureau voor stabiliteitsstudies
2003 oprichting ArchiBeta bvba, professioneel architectenbureau, statuten erkend door de Orde van Architecten
2004 – 2005 gelijktijdig directeur van Arteum Architects te Zaventem
2005 kernprojectverantwoordelijke bij Conix Architects cvba te Antwerpen.

  • Werf & Vlas Natie, restauratie, renovatie en omvorming van een oude stapelplaats tot burelen en appartementen te Antwerpen

2006 – 2007 vestigingsmanager ABT België NV te Antwerpen
2008 – 2009 mede-oprichter en vennoot Establis Antwerpen bvba, studiebureau stabiliteit
2008 aanpassing statuten ArchiBeta om als rechtspersoon architect op de tabel van de Orde van Architecten te worden vermeld.
2009 – heden uitbouw ArchiBeta als studiebureel voor architectuur

Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten
Lid van Koninklijke Vlaamse Ingenieurs vereniging (K VIV)
Lid van het Genootschap Bouwfysica, Gebouwtechniek en Architectuur van het K VIV
Lid van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV)
Lid van het Nationale Architecten Verbond (NAV)
Lid van de klankbordgroep Artesis Hogeschool Ontwerpwetenschappen
Bestuurslid van de inrichtende macht Sint-Ludgardis openluchtschool te Brasschaat, verantwoordelijk voor de gebouwen
Erelid van de Koninklijke Academie voor Jongens en Wetenschap

Didactische ervaringen
1987 stagelessen Aggregaat HSO in het Sint-Michielscollege te Brasschaat, 5e jaar voor het vak fysica
1988 diverse bijwerklessen wiskunde aan studenten architectuur
1987-88 tijdelijk leraar technisch tekenen aan de cadettenschool te Laken voor het 4e, 5e en 6e jaar.
2004 gastlector ‘De architect als creatief regisseur’ tijdens de studienamiddag over ‘Bouwteam’
2007 gastlector ‘Constructieve aspecten van hoogbouw’ aan het Henri Van de Velde Instituut te Antwerpen.
2008 lector voor de cursus Bouwtechniek van het TI Kviv: dekvloeren
2008 rondleidingen in het kader van de Open MonumentDag op de Sint-Ludgardis Open Lucht School

Varia
Marathons en triatlons: zie zijn blog