Projectnaam: Verbouwing Woning De Moor
Beschrijving: Verbouwing van een oude vrijstaande woning in 3 fasen
1) uitbreiding achteraan
2) uitbreiding rechts
3) uitbreiding keuken

Bouwplaats: Henrilei 16, 2930 Braaschaat
Bouwheer: Mevr. K. De Moor
Architect: ArchiBeta, ir.-arch. Bert Nijs
Hoofdaannemer:
1) Dimowo
2) Dimowo construct
3) Wimmeke

vlloeroppervlak:
1) 21 m2
2) 25 m2
3) 10 m2

gevelbreedte:
1) 6m
2) 9m
3) 9m

hoogte: 10 m

Start werken:
1) augustus 1998
2) oktober 2004
3) maart 2010

Einde werken:
1) maart 1999
2) juli 2005
3) juli 2010